top of page

חזון העסק שלי

החנות כתא, מקיימת בתוכה את כל מאפייני החיים, יחידה המורכבת משמים, אופק וקרקע... 

מתנהלת במחזוריות מעגלית על פני שעות היום, ימות השבוע, עונות השנה...

יחידה פעילה ונושמת, מתבלה ומתחדשת.

 האופק בעסק שלי הוא במתן מענה להגברת קצב ההתחדשות

והתאמתו לקצב החיים של דור הצרכנים של ימינו.

קצב התחדשות החנות חייב לתאום לזה של אתר באינטרנט, תוכנה או טלפון סלולרי.

הלקוח חייב לחוש בתמורה על עצם הגעתו אל החנות עם כל הטרחה הכרוכה בכך.

מעצם הגברת קצב ההתחדשות – נדרש לתת מענה משמעותי לעלויות הקשורות בהשקעה בעיצוב העסק...

ומכאן, נתכנן את החלל תוך שילוב אמצעים בעלי אופי משתנה ופונקציות מגוונות בתקציב משתלם לאורך זמן.

כעשרים שנות וותק בעיצוב, תכנון וניהול פרויקטים.

החל בגיבוש רעיוני לעיצוב החלל וכלה בתכנון תלוי תקציב, מתן מענה בעריכת כתבי כמויות / מפרטי ביצוע, רכש קב"מ ומו"מ ספקים.

ליווי תהליכי ייצור, עבודה מול יועצים ופיקוח על עבודות הבינוי עד מפתח.

טל: 0544-337446
   דואל: 0544design@gmail.com   
ת.ד.129 מושב מגדים 30875
  • Facebook Social Icon

מודים על פנייתך, הפרטים נשלחו בהצלחה.

bottom of page