top of page
פיקוח עליון בבניה
Megadime-4
Megadime-3
Megadime-2
Ben Uzion-1
20151210_104141
20151106_153751
Megadime-D
Megadime-C
Megadime-B
Megadime-A
Serigime-1
Serigime-2
Cfar Hess-1
Cfar Hess-2

אפיון השירות:

בניית תיק פרויקט הכולל: תכניות חלוקה ותכניות עבודה מפורטות. עריכת מפרטים / כתבי כמויות לגיבוש תקציב ראשוני, .

עבודה מול יועצים מומחים, איתור ספקים, ניהול מו"מ מול קבלני ביצוע והתקשרות חוזית עמם.

תיאום שלבי הבינוי עם בעלי הנכס. מעורבות הלקוח בשלבי ההתקדמות.

ליווי בבחירת מרכיבים ופיקוח עד מפתח.

bottom of page